Arbetsskadorna minskar inte – utom i Karlskoga

Risken att skadas på jobbet har inte minskat, visar ny statistik. På Karlskoga lasarett hittade de ett eget sätt att få bukt med arbetsskadorna.

De senaste åren är det ungefär samma antal olyckor som leder till invaliditet i svenskt arbetsliv år efter år och samma yrkesgrupper som drabbas. Det framgår av en ny rapport från Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag, Afa.

Däremot har antalet arbetssjukdomar minskat i jämförelse med tidigare år, liksom långtidssjukskrivningarna.

På Karlskoga lasarett har de lyckats få ner antalet arbetsolyckor till nära noll, tack vare sitt förebyggande arbete, något som Vårdfacket har rapporterat om tidigare. 1992 anmäldes 17 arbetsskador, nu nästan inga alls.

– Vi tycker att det är ett bra resultat, säger Marianne Eldh, utbildningsledare.

Jobbar förebyggande

Kärnan är utbildning i förflyttningskunskap och att tänka efter före. Hela tiden görs riskanalyser för att se om någon kan komma att skada sig och målet är patienterna själva ska göra så mycket som möjligt medan personalen förstärker med hjälpmedel.

– Om man står inför ett tungt moment ska man aldrig göra förflyttningen på egen hand utan hämta hjälp, säger Marianne Eldh.

För att få med ledningen på tåget talade man rakt till plånboken.

– Delvis i alla fall. Vi lade upp en strategi och visade hur mycket pengar man kan tjäna på detta. Nu är det helt naturligt hos oss och alla tycker det är jättebra, säger Marianne Eldh.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida