Bakslag för Västra Götalandsregionen i konflikt om ambulansraster

Kammarrätten avslog regionens begäran om prövningstillstånd.

I september förra året hotade Arbetsmiljöverket Västra Götalandsregionen med böter på 250  000 kronor om inte ambulanspersonalen på Sahlgrenska universitetssjukhuset fick ta rast eller göra måltidsuppehåll efter fem timmars arbete som mest. Senast 1 oktober förra hösten skulle det ske.

Fog för föreläggandet

Regionen överklagade till förvaltningsrätten som i januari i år fastställde beslutet men flyttade fram vites-datumet ett par veckor. Rätten ansåg att regionen hade brustit i bestämmelserna i arbetstidslagen utan att vare sig förhandla med facken om undantag eller ansöka om dispens hos Arbetsmiljöverket. Och att Arbetsmiljöverket därför har haft fog för sitt föreläggande.

Arbetsmiljöverket hade inspekterat arbetsplatsen och konstaterat att en del personal hade fått skjuta upp sin rast eller sitt måltidsuppehåll med mellan en halv och en timme, och att tolv avvikelser från reglerna registrerades mellan den 12 och 14 juli. Verket konstaterade att regionen inte har följt sina egna riktlinjer fullt ut.

Men Västra Götaland tycker inte att Arbetsmiljöverket ska lägga sig i ambulansrasterna och överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Regionen har hävdat att eftersom förläggning av arbetstid och raster är reglerat i kollektivavtal har Arbetsmiljöverket inte något tillsynsansvar.

Kan överklaga

Regionen har nu tre veckor på sig att fundera på om även kammarrättens beslut att neka prövningstillstånd ska överklagas. Väljer Västra Götaland att inte överklaga till högsta förvaltningsrätten så kommer Arbetsmiljöverket att be förvaltningsrätten i Stockholm att pröva verkets begäran om vite.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida