Bakterieodlingarna i Malmö robotiseras

Från och med i dag tar en robot över arbetet med att hantera bakterieodlingarna på agarplattor på avdelningen för klinisk bakteriologi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Laboratoriet blir bland de första i världen att automatisera såväl odling som avläsning av plattorna.

Under en testperiod på ett år används en halvautomatisk variant som plockar fram rätt agarplattor, sköter utstrykning, märkning och sortering av agarplattorna.

Efter testperioden avgörs det om maskinen ska köpas in eller inte. Blir investeringen av kommer det att handla om en helautomatisk variant som även klarar inokulering (att pipettera ut proverna på agarplattorna), sortering av plattorna i rätt odlingsmiljö, och sedan fotografering.

Snabbare svar

De digitala bilderna kan avläsas från i princip vilken dator som helst, vilket innebär kortare ledtider från det att provet tas till dess att resistensbestämningen kan avläsas och meddelas behandlande läkare.

Förhoppningen är att snabbare kunna sätta in rätt antibiotika och minska användandet av bredspektrumantibiotika, vilket i sig minskar risken för resistensutveckling.

Slipper monotona uppgifter

I dag sköts hela den här odlingsprocessen av biomedicinska analytiker. Man skulle ju kunna förvänta sig att facket hade invändningar, men enligt Marianne Jönsson, Vårdförbundets förtroendevalda på bakteriologen i Malmö, har arbetsgivaren meddelat att troligen ingen kommer att bli av med arbetet på grund av automatiseringen.

– Fördelen är att personalen slipper ifrån vissa monotona arbetsmoment, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida