Bara en ambulans i centrala Göteborg

Bara en ambulans i centrala Göteborg
I centrala Göteborg var endast en ambulans i drift i söndags. Arkivbild: Colourbox

För ambulanspersonalen i den enda bil som bemannade centrala Göteborg i söndags var arbetsbelastningen extrem. Nu kräver skyddsombudet en utredning.

Från ambulansstationen Gullbergsvass i centrala Göteborg utgår normalt fyra ambulanser som ska täcka innerstadens behov. Men i söndags mellan klockan 06.00 och 22.45 fanns endast en ambulans i drift vid stationen.

– Ingen ambulanspersonal i hela Göteborg hinner ta rast, äta eller gå på toaletten. Det drabbar även kranskommunerna efter som de måste gå in och täcka upp. Läget i söndags blev knappast bättre av Gothia cup-starten och att det var en stor demonstration i Göteborg, säger Peter Rainé.

För få vikarier

Anledningen till att endast en ambulans rullade ska enligt Peter Rainé vara personalbrist. Deras arbetssituation är över lag mer ansträngd än normalt, men söndagen var extrem. Vikarierna är allt för få och några beordringar har heller inte gått ut till den befintliga personalen. Trots att innerstaden fick uppbackning från andra stationer, hade mer insatser behövts, säger Peter Rainé.

– När Falck drev stationen tvingades de att beordra in folk i sådana här lägen. Men när landstinget nu tagit över spelar man efter sina egna regler, säger Peter Rainé.

Nu har Vårdförbundet riktat en 6:6a anmälan till arbetsgivaren. I den vill man bland annat ha svar på vilka extra ordinära åtgärder som tagits för att säkerställa bemanningen, hur personalen ska få sina raster samt hur landstinget ska undvika att ambulanspersonalen drabbas av utmattning.

Landstinget bryter mot lagen

– De bryter mot arbetstidslagen som säger att man ska ha rast minst var femte timme. Arbetssituationen är förfärlig just nu. Det måste till akuta åtgärder, säger Peter Rainé.

Anna-Karin Juwél Egeland, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Göteborg, instämmer i att söndagen var tuff för personalen. För att klara semestrarna är en dygnsbil avställd vid stationen i Gullbergsvass under sommaren. Under vissa veckor är ytterligare en bil borta. Då ska två återstå, men i söndags var det alltså bara en bil som var bemannad. Anna-Karin Juwél Egeland ska utreda orsaken. Men att det beror på vikariebrist är inte hennes besked.

– Jag har inte hunnit bena upp allt ännu, men antagligen ledde en sjuklucka till att ännu en bil försvann, säger hon. 

Men endast en ambulans i centrala Göteborg, det låter inte patientsäkert?

– Vi har ett uttalat mål och det är att vi ska nå 90 procent av våra prio-1 larm inom 20 minuter. Vi följer det månadsvis och hitills har vi klarar detta med 89,5 procent.

Hur bilden ser ut bland prio-2 och 3-larm är dock inte lika klart. Där finns inga uttalade mål och därför heller ingen statistik att tillgå.

För att få en bild över det akuta läget har ambulansledningen i början av veckan suttit i möten med SOS Alarm och den regionala tillsynsenheten Ambu alarm. Anna-Karin Juwél Egeland lovar att Vårdförbundet ska få ett uttömligt svar kring vad som diskuterats under dessa möten.

– Det har absolut varit ett väldigt ansträngt läge. Det är klart att det är ohållbart att jobba så lång tid utan att få rast, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida