Barnmedicin. Arbetsmiljöverket kräver specialistutbildning

3 januari 2012

De specialistutbildade sjuksköterskorna på barn- och ungdomsmedicin vid Centralsjukhuset i Karlstad får dra ett alltför stort lass. Efter att ett skyddsombud slagit larm om övertid, extrapass och hot mot personalens hälsa kräver Arbetsmiljöverket att avdelningen vidtar åtgärder och höjer kompetensen på avdelningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida