Arbetsmiljö

Beläggningsgrad: 115 procent

Beläggningsgrad: 115 procent
Färre vårdplatser har resulterat i fler överbeläggningar. I januari var beläggningsgraden i snitt 115 procent. Arkivbild: TT

I var sin anmälan till Arbetsmiljöverket berättar sjuksköterskorna och undersköterskorna på en av kirurgavdelningarna vid Södra Älvsborgs sjukhus hur de lider av samvetsstress, sömnsvårigheter och yrsel på grund av personalbrist och överbeläggningar.

Kirurgavdelningen E61 på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har under en längre tid saknat personal, framför allt är bristen på sjuksköterskor stor. För att minska belastningen på personalen har antalet öppna vårdplatser dragits ner.

Men det har inte hjälpt. I var sin 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket beskriver såväl Vårdförbundets som Kommunals skyddsombud hur de stängda vårdplatserna i stället resulterat i frekventa överbeläggningar.

Fler överbeläggningar

Beslutet om färre vårdplatser har enligt skyddsombuden därför blivit kontraproduktivt och snarare ökat än minska belastningen för den personal som arbetar kvar på avdelningen. Under januari månad var beläggningsgraden i genomsnitt 115 procent.

Patienter med vissa cancerdiagnoser har rätt att vid försämring komma direkt till avdelningen för att bli inlagda, utan att först bli bedömda av en läkare. Enligt Vårdförbundet och Kommunal gällde detta tidigare bara om försämringen hade samband med cancerdiagnosen. Efter att rutinerna ändrats kan de numera komma till avdelningen oavsett vad orsaken till deras försämring är, vilket lett till en ökad belastning på den redan stressade personalen.

Personal svimmat

I sina anmälningar till Arbetsmiljöverket beskriver de hur frustrationen ökat i arbetsgruppen och att personalen blivit mer irriterad än normalt. De upplever samvetsstress över att inte ha de resurser som skulle behövas för att utföra sitt arbete så bra som de önskar. Vissa lider av sömnsvårigheter och yrsel och i några fall har personal svimmat och fallit omkull på grund av stressen och den höga arbetsbelastningen.

I sin framställan till arbetsgivaren har skyddsombuden krävt att kraven i arbetet anpassas till personalens resurser och att åtgärder ska vidtas för att minska den psykiska påfrestningen på medarbetarna. De har även krävt en handlingsplan.

Fler undersköterskor

Anmälan har tidigare gått till arbetsgivaren och vårdenhetschefen har bland annat svarat att fler undersköterskor ska anställas för att avlasta sjuksköterskorna från omvårdnadsarbetet och att det ska tas fram tydligare arbets- och rutinbeskrivningar i syfte att hjälpa personalen att prioritera. Man ska också öka antalet vårdplatser på medicinkliniken vilket innebär att färre utlokaliserade medicinpatienter kommer att hamna på kirurgkliniken.

Vad gäller rutinen att patienter med vissa cancerdiagnoser kan lägga in sig själva vid försämring har denna inte ändrats, enligt vårdenhetschefen. Däremot finns den numera på pränt, vilket den inte gjorde tidigare. Men det har enligt enhetschefen inte lett att antalet patienter har ökat.

Skyddsombuden blev inte nöjda med arbetsgivaren svar och har därför bett Arbetsmiljöverket om hjälp.

Fakta 6:6a-anmälan

  • I arbetsmiljölagens paragraf 6:6a står det vad ett skyddsombud ska göra vid allvarliga arbetsmiljöproblem.
  • Först vänder sig skyddsombudet till arbetsgivaren med en skriftlig begäran om vilka problem som måste lösas.
  • Om arbetsgivarens svar med åtgärder inte anses tillräckligt kan skyddsombudet be Arbetsmiljöverket att fatta beslut om föreläggande eller förbud.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida