Bemanningskris på barnakuten i Lund

Bemanningskris på barnakuten i Lund
Arbetsmiljöproblemen på vuxenakuten i Lund har spritt sig till barnakuten. Nu lämnar skyddsombuden in en anmälan till Arbetsmiljöverket. Arkivbild: Colourbox

Larmen till Arbetsmiljöverket duggar tätt. I dag skickar huvudskyddsombudet för Vårdförbundet på Skånes universitetssjukhus in en anmälan om arbetsmiljön på barnakuten i Lund. Personalen hinner inte ta raster och erfarna sjuksköterskor säger upp sig.

23 april 2012

Läget är allvarligt, enligt Vårdförbundets huvudskyddsombud Saerun Jonsdottir,. Hon berättar att ett litet barn tidigare dog på grund av att personalen hade för mycket att göra. Socialstyrelsen inspekterade och slog fast att den låga bemanningen var ett hot mot patientsäkerheten. Efter det öppnades en lättakut på barnsidan.

– Det var bara det att arbetsgivaren gjorde det på befintlig budget och satsade inte på att öka sjuksköterskebemanningen. I dag är det brist på sjuksköterskor på barnakuten. De orkar inte med arbetstempot och söker sig därifrån, säger hon.

Kris på vuxenakuten

För någon vecka sedan skrev Vårdfokus om vuxenakuten i Lund som drabbas av att hela sjukhuset har brist på vårdplatser. I en tvärfacklig aktion protesterade skyddsombuden mot en ohälsosam arbetsmiljö. Arbetsgivaren presenterade ett tiopunktprogram som svar på kritiken. Men krisen kvarstår.

Arbetsgivarens förslag om en extra medicinsk husjour, en sjuksköterska och en vårdplatskoordinator på natten anses inte räcka.

– Det här är en sjukhusövergripande fråga. Arbetsgivaren försöker att lösa problemet med extra resurser på akuten. Med arvoden som dessutom är lägre än för ett vanligt övertidspass försöker man att få personal från övriga delar av sjukhuset att jobba extra på akuten, säger Saerun Jonsdottir.

Nu ska en partssammansatt arbetsgrupp ta fram en risk- och konsekvensanalys.

Rekryteringsproblem

Skånes universitetssjukhus har dessutom svårt att rekrytera personal till sommaren. Studenterna vägrar löner under 24 000 kronor och sjukhuset saknar mer än hundra vikarier. Huvudskyddsombudet beskriver det som ett ”katastrofläge”.

– Får vi inte personal måste verksamheten minska med mer än 115 vårdplatser. Det kommer inte att fungera, säger Saerun Jonsdottir.

För att lösa situationen har sjukhusledningen för första gången på länge vänt sig till ett privat bemanningsföretag. Tre miljoner är arbetsgivaren beredd att betala till företaget.

– Det är intressant att arbetsgivaren kan lägga tre miljoner på ett extern bemanningsföretag när de inte kan höja det generella löneläget – eller erbjuda sommarvikarierna de löner de kräver. Löneökningar för den befintliga personalen kan minska deras missnöje och hejda personalflykten. Det skulle löna sig i längden, säger Saerun Jonsdottir.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida