Bergslagssjukhuset hotas av vite för brister i arbetsmiljön

Bergslagssjukhuset hotas av vite för brister i arbetsmiljön
Arbetsmiljöverket begär att ett vite på 50 000 ska utdömas för brister i arbetsmiljöarbetet vid Bergslagssjukhuset i Fagersta.

Arbetsmiljöverket har slagit ner på en rad brister i arbetsmiljön vid Bergslagssjukhuset i Fagersta, men bara en del har åtgärdats. Nu begär myndigheten att  förvaltningsrätten dömer ut ett vite på 50 000 kronor gentemot ägarna. 

I februari 2011 gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion och en rad brister i det systematiska miljöarbetet.

Det saknades riskbedömningar, åtgärdsplaner och kunskaper om arbetsmiljöarbete hos både chefer och personal. Ett allvarligt tillbud där en sjuksköterska stuckit sig på en nål som använts på en hivsmittad patient hade inte rapporterats och det fanns inga upparbetade rutiner för hur sådana tillbud skulle hanteras.

Bara hälften åtgärdat

Inspektionen resulterade i en lång lista med krav på åtgärder, som har följts upp vid senare återbesök. I april tidigare i år meddelade Arbetsmiljöverket att en lista med 13 olika åtgärder skulle vara genomförd senast den 30 september, annars riskerade ägarna till Bergslagssjukhuset ett vite på 100 000 kronor.

Vid en ny inspektion för ett par veckor sedan kunde Arbetsmiljöverket konstatera att hälften av åtgärderna fortfarande inte var genomförda. Därför ansöker man nu om att förvaltningsrätten ska utdöma ett vite på 50 000 kronor.

Privat drift

Bergslagssjukhuset i Fagersta togs 2010 över av det privata företaget Mitt hjärta AB, som driver ett flertal vårdcentraler i Gävleborg och Västmanland.

– Vi tar arbetsmiljöarbetet på stort allvar och har jobbat mycket med att genomföra de åtgärder som Arbetsmiljöverket har krävt. En stor del har vi redan gjort och resterande är vi på gång med att åtgärda, säger Anna Hammarström, VD för Mitt hjärta AB.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida