Besked i Gävleborg: Fler vårdplatser med samma personalstyrka

Nej, det blir inte mer personal när Gävleborg ökar antalet vårdplatser. Det beskedet ger Birgitta Dackell, tillförordnad divisionschef för medicinkliniken på sjukhuset i Gävle.

1 december 2010

Som Vårdfokus.se kunde berätta i går ska sjukhusen i Gävleborg få 17 nya vårdplatser. Men skulle det bli mer personal? På den punkten rådde osäkerhet. Nu har vi fått besked: ingen mer personal.

Medicinklinikens vårdavdelningar har haft ständiga överbeläggningar. Det har handlat om att kapaciteten har utnyttjats till mer än 110 procent. Nästa år ska nya vårdplatser komma till. Då ska trycket lätta.

Det handlar dels om helt nya vårdplatser, men också om omfördelningar från andra kliniker på sjukhuset.

– Vi har räknat ut att om vi hade haft de här extra vårdplatserna i år skulle beläggningen har legat på i genomsnitt 95 procent. Det hade varit mycket positivt för arbetsmiljön, säger Birgitta Dackell, tillförordnad divisionschef för medicin.

Undvikande svar

Men på min fråga om de nya vårdplatserna också ska bemannas med utökad personal svarar hon undvikande.

– Vi har försökt att kartlägga vad som är vår kärnverksamhet och vad vi gör vid sidan av det. Vi har tittat på vårdflödet timme för timme och gjort en stor översyn för att bemanna när patienten är här. Vi har försökt hitta effektiviseringar när det gäller till exempel schemaläggningen, säger Birgitta Dackell.

Men det hela landar i alla fall i att det inte blir någon förstärkning av personalen för att möta upp de totalt 17 nya vårdplatserna i landstinget.

Berättat i samverkansgruppen

Birgitta Dackell har, som hon säger, ”dragit beslutet i division medicins samverkansgrupp”.

– Beskedet om fler vårdplatser togs emot mycket positivt. Men det fanns en oro för personalneddragningar. Och det fanns en vilja hos de fackliga representanterna att de vill vara med i processen, säger hon.

Det lovar hon att de ska få.

– Självklart. Deras medverkan är en viktig del i processen, säger Birgitta Dackell.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida