Blekinge tekniska högskola köper utsläppsrätter

3 oktober 2008

Som första högskola i landet har Blekinge tekniska högskola, BTH, blivit klimatneutralt. BTH kommer successivt att övergå till förnyelsebar energi för uppvärmning, el och bilar. De utsläpp som högskolan inte kan göra någonting åt på kort sikt kommer att kompenseras genom köp av utsläppsrätter.

Att vara klimatneutral innebär att man ur nettosynpunkt inte bidrar till det globala miljöproblemet.

www.bth.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida