BLODSMITTA. Godkänd arbetsskada

3 april 2009

En sjuksköterska i Söderhamn har fått sin hepatit C klassad som arbetsskada. Det är 36 år sedan hon smittades.

Phoebe Åstmark-Elfving, jurist på Vårdförbundet, uppmanar nu alla som råkar ut för incidenter att direkt fylla i en arbetsskadeanmälan. Dokumentationen är viktig om skadan visar sig ge framtida följder.

– Tyvärr är underrapporteringen stor, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida