Brist på tid och pengar oroar kvinnor

1 februari 2008

Kvinnor är mer stressade över ekonomi och tidsbrist än vad män är. »Könsneutrala löner skulle säkerligen minska den ekonomiska stressen och gagna det jämställda hemmet.« Det säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund apropå resultatet från en undersökning om stress i vardagen och arbetslivet som TCO-förbunden låtit göra.
60 procent av kvinnorna anser att facket bör aktivera sig i frågor som rör ekonomi. 40 procent känner inte till om facket gör något åt ekonomi och tidsbrist.
www.vårdförbundet.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida