Bvc och skolor kan locka med bättre villkor

Stor personalomsättning är ett problem för Astrid Lindgrens barnsjukhus, liksom bristen på specialistutbildade sjuksköterskor, enligt Vårdförbundets Gunilla George.??

– Vi har en känsla av att rörligheten har ökat under senare år. ?

Sjukhuset har haft svårt att rekrytera kompetent personal och vissa enheter har drabbats hårt. ?

– Konkurrensen från bvc och skolor är stor. Där kan sjuksköterskorna få både högre lön och bekvämare arbetstider, säger Gunilla George, vice ordförande för Vårdförbundets sektion vid Karolinska Solna. ?

Många svårt sjuka barn ställer höga krav på omvårdnadspersonalen. 2007 hade endast 40 procent av Vårdförbundets medlemsgrupp på Astrid Lindgrens barnsjukhus den barnsjuksköterskekompetens som arbetet kräver. Intensivvårdsavdelningarna, operation och mottagningarna har relativt god bemanning av specialistutbildade, men de flesta vårdavdelningarna har drabbats hårt. Många sjuksköterskor vill vidareutbilda sig, men har svårt att få tjänstledigt. Arbetsgivaren har försökt att stimulera med viss ersättning för utbildning. Men med tunn bemanning kan en planerad utbildning lätt gå om intet när det inte finns någon ersättare. För att lösa bemanningssituationen har sjukhuset anställt relativt unga och oerfarna sjuksköterskor. Det gör att ansvaret på de specialistutbildade sjuksköterskorna blir extra stort.?

– Sjukhuset behöver öka antalet vårdplatser och anställa fler kompetenta sjuksköterskor, sammanfattar Gunilla George, som upplever att det finns en vilja hos sjukhusledningen att försöka hitta lösningar.?

Kan det komma något gott av allt det som skett? ?

– Ja, att man på allvar tvingas granska hur underbemanning och otillräcklig kompetens påverkar patientsäkerheten, säger Gunilla George. ?

Hon anser att det måste till ett långsiktigt tänkande och klara ställningstaganden från politikerhåll. ?

– Samtidigt måste vi som yrkesgrupp hitta sätt att förmedla den stolthet vi känner över vårt arbete. Både till allmänheten och de barn och familjer som vi dagligen möter.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida