DANMARK. Bröstcancer erkänd som arbetsskada

Hittills har sju nattarbetande sjuksköterskor i Danmark fått sin sjukdom klassad som arbetsskada.

För två år sedan godkändes mångårigt nattarbete som orsak till bröstcancer i Danmark. Den danska sjuksköterskeorganisationen Dansk sygeplejeråd hjälper de medlemmar som har drabbats. Hittills har 42 sjuksköterskor vänt sig till sitt fackförbund efter att ha fått bröstcancer för att få sin sak prövad. 13 av dem har fått avslag.

De hade inte haft nattarbete minst en natt per vecka i 20 år, som är den gräns som har satts upp i väntan på en klargörande rapport från det internationella cancerinstitutet iarc, International agency for cancer research, som väntas komma nästa år. Då ska också alla ärenden där de bröstcancerdrabbade har haft minst 15 års nattarbete få en ny prövning.

Dansk sygeplejeråd har arbetat aktivt med frågan sedan 2007. Förbundet arbetar också med att bland annat pressa arbetsgivarna så att nattarbetet minimeras och att möjligheten till en tupplur införs på alla nattskift.

Ersättningar på mellan 50 000 och 100 000 kronor betalas ut till de drabbade, mer om sjukdomen har satt ned arbetsförmågan.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida