Demensvården: Hot om vite mot Piteå kommun dras tillbaka

Demensvården: Hot om vite mot Piteå kommun dras tillbaka

Missförhållandena på några av Piteå kommuns demensboenden är nu åtgärdade. Socialstyrelsen är nöjd och drar därför tillbaka sitt vitesföreläggande.

Rutinerna för låsning av dörrar har ändrats. Numera låser personalen lägenhetsdörrarna bara om den boende vill det. Bemanningen nattetid har ökat så att personalen kan ha uppsikt över enheterna och hjälpa till att öppna dörrar.

Personer med demenssjukdom som vandrar omkring på enheten kan numera få hjälp, också de som inte kan hantera larm när de behöver kalla på hjälp.

– Det allra bästa är att den mänskliga närvaron ökat på natten så att de gamla inte längre lämnas förvirrade och ensamma, kommenterar Per-Anders Sunesson, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Enligt honom satsar Piteå kommun nu på att förbättra situationen på alla sina äldreboenden, också de som Socialstyrelsen inte har haft någon kritik emot.

– Den  utvecklingen känns så mycket bättre än om kommunen hade dömts att betala vitet, säger han.

Det var efter inspektioner på ett par av kommunens demensboenden i höstas som Socialstyrelsen krävde ändringar i rutinerna för inlåsning och nattbemanning. När Piteå kommun inte rättade till de bristerna fick kommunen ett föreläggande på en miljon kronor i vite om inte missförhållandena rättades till.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida