Dom efter självmordökar pressen på chefen

Dom efter självmordökar pressen på chefen
Juristen Peter Andersson har svårt att förstå arbetsgivarnas motstånd mot tydliga föreskrifter. Foto: Jeffrey Johns

Trendbrott. Arbetsmiljölagen är otydlig. När två chefer för några månader sedan dömdes för att ha orsakat en medarbetare psykisk ohälsa var det första gången det hände.

På en punkt är arbetsmiljölagen tydlig när det gäller psykosocial arbetsmiljö: arbetsgivare är skyldiga att förebygga stressrelaterad ohälsa. Men när juristen Peter Andersson disputerade förra året hade inte någon chef fällts för den typen av brott. Märkligt, tyckte han då, med tanke på hur många anställda som drabbas. ?

Under arbetet med avhandlingen om arbetsgivarens ansvar letade Peter Andersson efter en definition av psykosocial arbetsmiljö i arbetsmiljölagen. Han hittade den så småningom — men bara i lagens förarbeten. Arbetsmiljölagen är en ramlag och det innebär att lagstiftarna vill ha en helhetssyn på arbetslivet i stället för att se på enskilda arbetsmiljörisker. ?

— Bristen på föreskrifter gör det svårt att förebygga det moderna arbetslivets hälsoproblem. När arbetsgivare har dömts för arbetsmiljöbrott har det varit på grund av olyckor, säger han.

Men nu kan rättsläget ha förändrats.??

För några månader sedan dömdes två chefer på socialkontoret i Krokoms kommun för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. En anställd blev trakasserad av sin närmaste chef utan att överordnade ingrep. Den anställde, som var deprimerad, anklagades för att ha misskött sitt jobb och avskedades. Samma dag tog han sitt liv.?

— Cheferna visste att han var självmordsbenägen. Trots det avskedades han utan grund. Det är ett grovt brott men påföljden blev bara villkorlig dom och böter. Vad det kommer att leda till är svårt att säga eftersom en tingsrättsdom inte är något prejudikat. Vi vet först när en dom från högre instans kommer, säger Peter Andersson.

?Arbetsmiljölagen ska ges konkret innehåll genom föreskrifter. Den psykiska ohälsan är i dag ett av våra största arbetsmiljöproblem. Varför finns inte några föreskrifter om psykosocial arbetsmiljö?

??Peter Andersson tror att en förklaring är arbetsgivarnas motstånd. Arbetsmiljöverkets tidigare försök att ta fram föreskrifter har stoppats och det arbete som nu görs applåderas inte heller av arbetsgivarna. ?

— Arbetsmiljöverket strävar efter samsyn. En myndighet vill ha med alla i sitt arbete. Frågan är om det inte gått så långt att det är dags att införa föreskrifter även om arbetsgivarna är negativa.

?Avsaknaden av föreskrifter gör det svårt för Arbetsmiljöverkets inspektörer att veta vilken typ av krav som kan ställas på arbetsgivarna. Peter Andersson säger att resultatet blir att arbetsgivare som överklagar förelägganden till domstol ofta får rätt.

?— Forskning visar att det är lönsamt att satsa på arbetsmiljön, därför är det egentligen svårt att förstå arbetsgivarnas motstånd. Som jurist anser jag dessutom att avsaknaden av föreskrifter innebär att det fattas en grundläggande bit i det juridiska systemet.

Skyddsombudens vapen

En 6:6a-anmälan görs enligt Arbets-miljö­lagens 6:e kapitels 6:e paragraf. Skyddsombud kan begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder mot brister i arbetsmiljön. Om inget händer ska anmälan skickas till Arbetsmiljöverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida