Driftansvariga på akuten i Lund drar tillbaka hot om att lämna sitt ansvar

Driftansvariga på akuten i Lund drar tillbaka hot om att lämna sitt ansvar
De driftansvariga sjuksköterskorna på akuten vid Skånes universitetssjukhus i Lund drar tiollfälligt tillbaka sitt hot om att avsäga sig ansvaret.

De driftansvariga sjuksköterskorna på akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund har åtminstone tillfälligt dragit tillbaka sitt hot om att frånsäga sig sitt ansvar. Men de ställer krav. Ett av dem är högre lön.

27 april 2012

Vårdfokus har tidigare berättat om en tvärfacklig protest mot de orimliga arbetsförhållandena på akutmottagningen i Lund. Vårdplatsbrist på hela sjukhuset gör att patientflödet är för stort och nu hotas också personalens hälsa. Pressen fick också de driftansvariga sjuksköterskorna att hota med att frånsäga sig sitt ansvar.

Ledningen för Skånes universitetssjukhus presenterade för någon vecka sedan ett tiopunktsprogram – som inte är tillräckligt, enligt Vårdförbundets huvudskyddsombud på sjukhuset. Det tyckte inte heller de driftansvariga sjuksköterskorna som i veckan samlades för att ta fram egna förslag till lösningar.

Bland annat har de ringt runt till andra akutmottagningar i landet för att höra vad de driftansvariga sjuksköterskorna där har för ansvar.

– Rundringningen visade att nästan alla har driftansvariga, men att få har så stort ansvarsområde som de har här hos oss, berättar Katinka Holgersson, biträdande vårdenhetschef på akutmottagningen i Lund.

Har störst ansvarsområde

I Lund ska de bland annat täcka akuta vakanser, ha en nyckelroll vid katastrof- och stabslägen, känna till allt om verksamheten och kunna svara på personalens frågor, vara specialister på särskild medicinteknisk utrustning och vara vårdplatskoordinatorer på natten.

För att fortsätta att ta det ansvaret kräver sjuksköterskorna en primäranställning som driftansvariga – med högre lön som en naturlig följd. Katinka Holgersson anser att deras krav är rimliga, men ser arbetsrättsliga problem.

– Den som tillfälligt inte orkar vara driftansvarig har i så fall ingen vanlig sjukskötersketjänst att gå tillbaka till. Jag anser att det är en bättre lösning att de har en sekundäranställning som driftansvariga så att den som inte orkar med automatik kan arbeta som sjuksköterska, säger hon.

På de driftansvarigas lista finns också ett krav på att de ska vara fler. De är 12 i dag, men bör vara 18. De vill också att alla driftansvariga ska ha genomgått traumautbildningen TNCC, ha en arbetsledande utbildning, samt en särskild utbildning på vissa medicintekniska produkter.

De driftansvariga vill också se högre kompetenskrav på övrig personal på akutmottagningen.

Inget tal om massuppsägningar

– När vi träffade de driftansvariga sjuksköterskorna under gårdagen var det inget tal om massuppsägningar eller om att säga ifrån sig sitt uppdrag, säger vårdenhetschefen Kartinka Holgersson.

Arbetsgivaren möter de driftansvarigas krav med ökat arvodet för sjuksköterskor som går in och tar jourpass på akuten. En vanlig natt ska det ge 4 000 kronor extra, och under helgen 4 500.

Möjligheten att anställa en särskild vårdplatskoordinator nattetid undersöks också. Dessutom fortsätter ledningen försöken att rekrytera mer personal, både sjuksköterskor till driftgruppen och till akutmottagningen.

En dispensansökan har också skickats in för att få anställa fler sjuksköterskor till hösten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida