Du kan få alla sjukdomar prövade som arbetsskada

Sjuk på grund av jobbet? För att få ersättning för arbetsskada krävs det bevis för att inget annat orsakat sjukdomen.

6 april 2011

Sverige: Möjlig men inte sannolikt
Susanne Ericsson gör helt rätt när hon anmäler sin bröstcancer till Försäkringskassan, trots att det är väldigt osäkert om hon kan få ersättning, säger Klas Berlin, försäkringsmedicinsk koordinator på Försäkringskassan.

— Om man själv misstänker att arbetet kan ha bidragit till en sjukdom ska man alltid göra en anmälan, som en del i arbetet för att förbättra arbetsmiljön.??

Hittills har ingen fått bröstcancer prövad som arbetsskada i Sverige. Men det betyder inte att det är omöjligt.?

— Inget är omöjligt i det svenska systemet. Men det kanske är mindre sannolikt. Har någon jobbat skift i 25 år och inte har några som helst av de andra vanliga riskfaktorerna för bröstcancer, då skulle det vara möjligt att fundera i de här banorna, säger Klas Berlin.?

Sverige har en generell arbetsskadeförsäkring. Alla sjukdomar och tillstånd kan prövas som en arbetsskada om besvären:

  • Lett till nedsatt arbetsförmåga i minst ett år (utöver tiden för vård och rehabilitering).
  • Orsakat inkomstförlust.??

Bröstcancerdrabbade kan falla bort redan här eftersom många jobbar under och efter behandlingen. Om Försäkringskassan beslutar sig för att pröva bröstcancer som arbetsskada kommer nästa svåra steg, att bevisa att jobbet orsakat sjukomen. Det finns många riskfaktorer för bröstcancer, därför är det svårt att lyfta fram nattarbete som den enskilt största faktorn.?

Att kopplingen mellan nattarbete och bröstcancer är omtvistad behöver däremot inte vara ett hinder. Enligt svenska regler måste det inte vara hundra procent klarlagt att faktorer i arbetsmiljön ger en viss sjukdom eller skada, men det ska finnas ”övervägande skäl” och varje ansökan prövas individuellt.?

Har din arbetsplats kollektivavtal kan du även söka ersättning från Afa försäkring vid arbetsskada.

Danmark: Andra faktorer måste kunna uteslutas
I Danmark har möjligheten att få bröstcancer prövad som arbetsskada funnits sedan 2007. Hittills har 88 danska sjuksköterskor varit i kontakt med Dansk Sygeplejeråd, den danska sjuksköterskeorganisationen, och fått hjälp att driva sitt fall. Av dessa har 18 blivit godkända, 42 fått avslag och 21 väntar fortfarande på svar.

Bröstcancer hör till de svårbedömda diagnoser som arbetsmarknadens parter i Danmark, tillsammans med medicinsk expertis, gjort särskilda överenskommelser kring. Enligt praxis kan sjukdomen prövas som arbetsskada om den drabbade arbetat natt minst ett pass i veckan under 20 till 30 år. Varje enskilt fall prövas för sig. Det får inte finns några andra starkt konkurrerande faktorer till bröstcancern, exempelvis hormonbehandling eller ärftlighet, om ersättning ska betalas ut.

Arbetsskadeförsäkringen i Danmark bygger annars på en lista med tillstånd och diagnoser som erkänts som arbetsskador.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida