Enkät om it-systemens påverkan på säkerheten

Femhundra av Vårdförbundets medlemmar har bjudits in att delta i en enkät om it-användning i vården. Man vill ta reda på hur datasystemen påverkar patientsäkerheten och vårdmiljön för dem som arbetar i vården. ?

Totalt har 2 000 personer bjudits in att delta i enkäten, som är ett samarbetsprojekt mellan Vårdförbundet, Läkarförbundet, Kommunal och SKTF. Det leds av Vinnova. ?

Resultaten kommer att redovisas på Vitaliskonferensen i slutet av april.

Enkäten är en uppföljning av kartläggningen Vård-it-kartan, som gjordes 2004. Då upplevde en majoritet av dem som svarade att systemen var undermåliga och att de inte fick vara med i utvecklings- och införandeprocesserna.?

LÄS MER: www.vardforbundet.se  ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida