Ensidig behandling räcker inte

5 januari 2007

För att få fler sjukskrivna tillbaka till arbetslivet kan det vara en god idé att behandla både stress och smärta, anser forskaren Marina Heiden på Belastningscentrum i Gävle. Hon har funnit att de som har varit sjukskrivna under lång tid för stressrelaterade besvär också har tydliga symtom på smärta i muskler.
I sin avhandling jämför hon behandlingsresultaten mellan dem som har fått kognitiv beteendeträning, fysisk träning och ingen behandling alls. Ett år efter behandlingen var det inte många som hade återgått i arbete. Oavsett om de hade fått behandling eller inte.

Avhandlingen heter:
Psykofysiologiska reaktioner på experimentell stress och deras samband med smärtkänslighet, positionssinne och stressupplevelse.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida