Etniciteten konstrueras i möten

Etnicitet upplevs inte som en stor fråga för personalen i arbetsgrupper inom äldreomsorgen. Etniska olikheter är ingenting de tänker på förrän det uppstår språkliga missförstånd eller om de inte känner igen sig i varandras livsberättelser.

Organisationsforskaren Tobias Schölin vid Malmö högskola har undersökt etnisk mångfald som en organisationsidé. Han har vistats på ett äldreboende under sex må­nader och menar att etnicitet till stor del handlar om konstruktioner.

– Etnicitet konstrueras i möten personalen emellan. De använder symboler för att visa sitt ursprung och tillskriver sig själv och andra etnicitet. Det kan handla om att byta matrecept och prata om olika riter och firande av högtider, säger Tobias Schölin.

I relationerna mellan personal och vård-tagare var etnicitet ofta viktigare och kun-de ses som ett hinder. Men hindren födde en kreativitet hos personalen.

– De konstaterade att det fanns ett problem, sedan skapade de strategier för att överbrygga det – som ordlistor och improviserande. Det är kreativt på det sättet att gränsen för vad som är »normalt« ändras.

Avhandlingen heter: Etnisk mångfald som organisationsidé – chefs- och personalpraktiker i äldreomsorgen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida