Facken kräver fler åtgärder på psykiatriska kliniken i Linköping

Facken kräver fler åtgärder på psykiatriska kliniken i Linköping
Vårdförbundet och Kommunal är inte nöjda med arbetsgivarens svar på deras arbetsmiljöanmälan. Arkivbild: Landstinget Östergötland

Arbetsgivarens insatser och planer löser inte den akuta situationen.

26 november 2014

Det var för två veckor sedan som Vårdförbundet och Kommunal gjorde en gemensam arbetsmiljöanmälan om förhållandena på den psykiatriska kliniken i Linköping. Svaret kom i förra veckan och visar enligt facken att arbetsgivaren har tagit deras skrivelse på allvar.

Tät återrapportering

Bland annat tänker man tillsätta en operativ arbetsgrupp med ledningsgruppen för vuxenpsykiatrin och närsjukvårdens stabsresurs.

– Vi vill att de ska jobba i nära samverkan med facken och fokusera på akuta åtgärder, arbeta intensivt, och fortlöpande och tätt återrapportera till facken. Man får gärna ta Inspektionen för vård och omsorg och Arbetsmiljöverket som bollplank om man behöver stöd, säger Ing-Marie Petersson, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning Östergötland.

En av de saker som facken efterlyser i sitt svar till arbetsgivaren är säkra rutiner kring överbeläggningar och vilka rutiner som ska gälla då någon i personalen är sjuk. Prioritering av arbetsuppgifterna är viktigt, påpekar facken.

Omfördela arbetsuppgifter

Man bör till exempel se över möjligheten att omfördela arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper för att på så vis avlasta sjuksköterskorna. Kanske behöver skötarsidan förstärkas, skriver de bland annat i sitt svar.

– Det är viktigt att anpassa arbetsmängden till den personalstyrka man har i dag. Både för patientsäkerheten och för att det inte ska bli för mycket för personalen, säger Ing-Marie Petersson.

Facken vill så snart som möjligt också ha ett möte med både ledningen för vuxenpsykiatrin och närsjukvårdschefen Henrich Wilander.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida