Färre drabbas av besvär av sitt jobb

3 oktober 2008

Ett glädjande besked kommer från SCB, Statistiska centralbyrån. Allt färre får besvär som orsakas av jobbet, enligt en ny rapport. De senaste två åren har antalet drabbade sjunkit med tre procent och nu uppger 20 procent av alla sysselsatta att de har fått arbetsrelaterade besvär.

 Kvinnor är mer drabbade än män både av psykisk och fysisk belastning och skillnaderna finns kvar även när samma yrken jämförs. Å andra sidan tycks kvinnor få mer hjälp att komma till rätta med problemen i form av rehabilitering och anpassningar av arbetet.

Rapporten Arbetsorsakade besvär 2008 går att söka på www.av.se.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida