Fick livränta efter att ha mobbats av sina chefer

En sjuksköterska mobbades under ett par år av sina chefer. Nu har länsrätten tillerkänt honom livränta och undanröjer därmed Försäkringskassans tidigare avslag.

Sjuksköterskan arbetade på ett stort sjukhus i Mellan-Sverige. Redan i början av sin anställning där ifrågasattes han och han kallades till ett flertal samtal med sin avdelningsföreståndare och även med klinikchefen. Han kände sig angripen och ifrågasatt av avdelningsföreståndaren på bland annat konferenser och arbetsplatsmöten.

Efter en tid kopplades Vårdförbundet in och han tillerkändes då 8 000 kronor i ersättning på grund av problem i arbetsmiljön.

Polisanmälan utan grund

Men det blev inte bättre och han beskylldes bland annat för stöld av medicin. Något underlag för detta fanns inte, enligt en skrivelse från sjukhusdirektören, och polisen lade ner fallet.

Efter att bland annat ha varit sjukskriven under ett par perioder tillerkändes han halv förtidspension. Han ansökte då om livränta, något som Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd sa nej till.

Sjuksköterskan överklagade avslaget till länsrätten som nu har upphävt Försäkringskassans beslut. I sin dom skriver länsrätten bland annat att sjuksköterskan ”varit utsatt för kränkande särbehandling av sina överordnande” och att Försäkringskassans beslut därför var felaktigt. Sjuksköterskan får därmed sin ansökan om livränta godkänd. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida