Fler vårdplatser i Gävleborg men osäkert med bemanningen

Landstinget i Gävleborg ökar antalet vårdplatser nästa år med totalt 17 platser. Men det är osäkert om bemanningen samtidigt utökas.

30 november 2010

Medicinkliniken i Gävleborg ska få 20 nya vårdplatser, psykiatrin sex. Samtidigt drar man ner nio vårdplatser på operation och kvinnosjukvården. Nettoökningen blir 17 platser.

 

”Överbeläggningar bidrar till att skapa stressiga situationer och sängar som står i trånga utrymmen eller korridorer medför ökad risk för felaktiga lyft och skador bland personalen. Detta har Arbetsmiljöverket påtalat vid ett flertal inspektioner de senaste åren”, skriver landstinget Gävleborg i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet förklarar också tillförordnade divisionschefen Birgitta Dackell att medarbetarnas synpunkter om sin arbetsmiljö har vägt tungt i beslutet att öppna nya vårdplatser.

– Vi får hoppas att detta bidrar till en bättre arbetsvardag för våra medarbetare, säger hon.

Men om det också innebär att kliniken ska få fler sjuksköterskor eller annan vårdpersonal framgår inte. Och när vi frågar Anna Wielbass, Vårdförbundets ordförande i Gävleborg, kan hon inte svara på frågan.

– Vi har ett samverkansavtal men det fungerar inte. Vi här på Vårdförbundets avdelning har inte ens fått reda på att det skulle bli en ökning av antalet vårdplatser. Det har i alla fall inte varit uppe på något möte med arbetsgivaren som vi har haft, säger hon med en suck.

Att hon ändå visste det var en sinkadus. Under förra veckans möte med landstingsfullmäktige, där Vårdförbundet uppvaktade med ”fullt ut”-kampanjen, kom landstingsdirektören plötsligt fram till vårdförbundarna och berättade om det ökade antalet vårdplatser.

– Det är väl en bra tanke att få fram mer vårdplatser. Men det hade blivit ännu bättre om vi hade fått vara med och påverka, säger Anna Wielbass.

Hon påpekar att Vårdförbundet och de andra fackförbunden länge har fört fram att det är orimligt med de överbeläggningar som råder. Men i landstingets pressmeddelandet hänvisas bara till Arbetsmiljöverkets inspektioner.

Vårdfokus.se har sökt tillförordnade divisionschefen Birgitta Dackell för att få ett svar på bemanningsfrågan, men vi har ännu inte nått henne.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida