Fortfarande ingen lösning på skolsköterskors arbetsmiljöproblem

Fortfarande ingen lösning på skolsköterskors arbetsmiljöproblem
Det behövs en förändring av ledarskapet, säger Lena Arctaedius.

Skolsköterskor i Umeå kommun skrev ett nödrop om kränkningar och mobbing. På måndag ska arbetsgivaren redovisa en handlingsplan.

Det var för snart en månad sedan som brevet, undertecknat av sju skolsköterskor, anlände till chefer och politiker i Umeå kommuns gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd. Det skarpt formulerade brevet vittnade om en arbetsmiljö under all kritik och att personalgruppen inte längre har förtroende för sin verksamhetschef, något som Vårdfacket har rapporterat om tidigare.

Men problemen har pågått mycket längre än så, säger Lena Arctaedius, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning Västerbotten och samordnare för Umeå kommuns skolsköterskor. Om verksamhetschefen skulle bytas ut vore det inte tillräckligt, det krävs mer för att återskapa tillit och en god psykosocial arbetsmiljö.

– Det här har pågått under så lång tid, omkring fem år. Det behövs en förändring av ledarskapet, säger hon.

Personal har sagt upp sig

Personalgruppen mår enligt Lena Arctaedius väldigt dåligt och har drabbats av sjukskrivningar och avhopp, så sent som nu i veckan sade en skolsköterska upp sig. De senaste veckorna har Vårdförbundet träffat arbetsgivaren vid flera tillfällen för att försöka hitta en lösning, hittills utan resultat. Nästa möte är på måndag och då ska arbetsgivaren presentera någon form av handlingsplan.

– Vi måste få se en lösning, säger Lena Arctaedius.

Vårdfacket har sökt verksamhetschefen Åsa Theorin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida