Sjukfrånvaro

Framtidsscenario: många fler kvinnor slås ut av ohälsa

Framtidsscenario: många fler kvinnor slås ut av ohälsa
Analyschef Anna Weigert berättade om tankeexperimentet som visar att något måste göras för att kvinnor ska orka ett helt arbetsliv. Foto: Maria Ejd

Om inget görs åt hur våra arbeten är organiserade löper kvinnor mer än dubbelt så hög risk som män att inte orka ett helt yrkesliv, det visar en analys som blickar 50 år framåt.

25 november 2016

Framtidsscenariot är den slutsats som dras i en ny rapport från Afa Försäkring – ett försäkringsbolag ägt av arbetsmarknadens parter. Den presenterades vid ett seminarium i dag. Analyschefen Anna Weigert berättade att de har tittat på vad som kan hända med sjukfrånvaron om 50 år – förutsatt att utvecklingen i dagens arbetsliv fortsätter på samma sätt ända fram till dess.

Läget i dag är att sysselsättningsgraden ökar både bland kvinnor och män som är 55-64 år, och att sjukskrivningarna samtidigt ökar framför allt på grund av värk i rygg, axlar och nacke. Fler sjukskrivs också med psykiatriska diagnoser, de drabbar framför allt kvinnor som är något yngre. Kvinnor är oftare än män sjukskrivna på grund av depression, ångest eller stressymptom.

Ett tankeexperiment

Tankeexperimentet som Anna Weigert presenterade är en uträkning av hur många långtidssjukskrivna som om 50 år troligen inte kan komma tillbaka till heltidsarbete på grund av ohälsa. Hon kommer fram till att risken för att kvinnor inte kommer tillbaka till arbetslivet skulle fortsätta att öka och bli mycket högre än för män.

Dubbelt så många privatanställda kvinnor som män inom LO-kollektivet skulle enligt analysen aldrig kunna arbeta heltid igen. Av 1 000 kvinnor skulle 141 någon gång under ett arbetsliv drabbas av långtidssjukskrivning. Motsvarande siffra för män skulle vara 67.

– När vi studerar olika yrkesgrupper visar statistiken att den som är man och läkare har störst chans att jobba ett helt yrkesliv, sa Anna Weigert.

Viktig lärdom

Anna Weigert påpekar att scenariot inte är realistiskt eftersom arbetslivet inte kommer se ut som i dag om 50 år. Men det finns en viktig lärdom som en av åhörarna påpekade:

– Trots förbehållen tar jag till mig ett viktigt budskap: det här är en varningsklocka som påminner om att vi måste tänka om. Arbetet måste organiseras på ett annat sätt så att kvinnor inom vård och omsorg kan vara kvar i sina yrken med bibehållen hälsa, sa Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida