Underbemanning

Går vidare och anmäler Karolinska till Arbetsmiljöverket

Går vidare och anmäler Karolinska till Arbetsmiljöverket
Kraven på överbeläggningar gäller vårdavdelningar som facken vänt sig kraftigt emot gäller hela Karolinska universitetssjukhuset.

Fyra fackförbund krävde nyligen en handlingsplan för hur Karolinska universitetssjukhusets ledning ska lösa krisen med underbemanning och stängda vårdplatser. Svaret de fick är otillräckligt, anser facken och anmäler nu sjukhuset till Arbetsmiljöverket.

20 februari 2017

Situationen på Karolinska universitetssjukhuset med stängda vårdplatser och överbeläggningar på maxnivå är oacceptabel enligt facken. Vårdförbundet, Kommunal, Läkarförbundet och Vision har nu tillsammans anmält arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket.

– Handlingsplanen räcker inte för att lösa problemen, säger Eva Håkansson, huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Karolinska universitetsjukhuset.

Inte svar på kraven

Facken hade krävt svar på hur fem punkter ska lösas. De tycker bara att de fick svar på den första som handlade om hur de redan underbemannade avdelningarna ska klara kraven på att ta emot 4-6 överbeläggningar.

– Nu svarar de att kraven bara gäller om avdelningen har möjlighet och ska ske i dialog med personalen. Men så var inte kravet beskrivet alls när det kom ut på intranätet. Många i personalen mådde dåligt över hur de skulle kunna klara så många patienter.

Saknar lösningar

På övriga punkter som i stort sett handlar om att hitta lösningar på underbemanningen tycker de fyra fackförbunden att svaren inte räcker.

– Vi har fått förklaringar på varför situationen är som den är. Men förklaringarna känner vi redan till. Nu behöver vi lösningarna.

Ett exempel på förslag som nämns är att vårdnära personal kan anställas för städning och avlastning av vårdpersonalen.

– Men om man tittar i upphandlingarna så finns det inte upphandlat. Kanske kan varje avdelning anställa städare, men vi vet inte för vilka medel. Det får inte ske på bekostnad av några sjukskötersketjänster.

Långt från verkligheten

Facken tycker att handlingsplanen är för teoretisk, som om den var skriven av konsulter, och att förslagen behöver komma närmare verkligheten.

– De skriver att rekryteringen står högt i kurs och att en ny organisation ska attrahera och bemanna. Det krävs ett större omtag och att de tittar på hur arbetstagarna upplever arbetsplatsen, inte bara på utifrån beställarens synvinkel.

Som Vårdfokus tidigare rapporterat är det krissituationen på Karolinska sedan årsskiftet som fått facken att säga stopp. Då kom stora krav på att börja överbelägga vårdavdelningar. Det var vårdavdelningar som hade vårdplatser stängda på grund av brist på sjuksköterskor, som samtidigt tvingades öppna upp för överbeläggningar.

Facken har gjort en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket, som nu ska pröva  arbetsgivarens handlingsplan. Senare kan inspektioner bli aktuella.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida