Halmstad. Vårdförbundet vill stoppa ensamarbete efter rånförsöket

Det måste vara tvåmannateam under hemvårdens nattskift, tycker Vårdförbundet i Halland. Efter händelsen i förra veckan, där en sjuksköterska som arbetade själv utsattes för hot och rånförsök, ska arbetsförhållandena på natten ses över.

Vårdfokus har tidigare berättat om förra veckans händelse där en sjuksköterska i Halmstad hotades av en okänd man. Det har nu lett till att hemvårdsförvaltningen ska se över sjuksköterskornas arbetsförhållanden under nattpassen.

Fram till ett beslut fattas kommer personalen jobba i tvåmannateam i området där händelsen inträffade. Förvaltningen ska även se över möjligheten till ett överfallsalarm som är direktkopplat till polisen.

Anna-Karin Liljedahl, Vårdförbundets skyddsombud inom hemsjukvården, berättar att nattbemanningen varit uppe för diskussion flera gånger tidigare och tycker det är bra att arbetsgivaren agerat snabbt efter händelsen. Hon ser nu en bra möjlighet att få till en permanent lösning på problemet.

– Ensamarbete är negativt för arbetsmiljön. Vi har inte haft några större tillbud tidigare, men förra veckans händelse visar hur utsatta vi är, säger Anna-Karin Liljedahl.

För att tvåmannateam ska kunna bli verklighet behöver hela organisationen ses över, för att om möjlig frigöra resurser. En lösning är att fler sjuksköterskor anställs. Men det mest troliga alternativet är att befintliga undersköterskor och sjuksköterskor jobbar mer tillsammans, i stället för som i dagsläget då mycket arbete utförs parallellt.

I dag träffas arbetsgivaren och Vårdförbundet för att diskutera framtiden och utvärdera helgens lösning med tvåmannateam. Fler möten är att vänta under hösten.

– Vi släpper inte det här nu. Alla som jobbar inom hemsjukvården är överens om att vi behöver vara två på nattskiften, säger Anna-Karin Liljedahl.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida