Hälsohormoner minskar vid stress

Hälsohormoner minskar vid stress
Produktionen av hormonet DHEA-s i kroppen kan spela en viktig roll för långvarigt stressade personer. Arkivbild: Mostphotos

Långvarig stress påverkar kroppens förmåga att producera det läkande hormonet DHEA-s, visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Det är doktoranden Anna Karin Lennartsson som undersökt nivåerna av det hälsofrämjande hormonet DHEA-s hos långvarigt stressade personer och jämfört dem med nivåerna hos ostressade.

I samband med ett akut stresstest undersöktes förmågan att producera hälsohormonet i kroppen. Testgruppen som upplevt långvarig stress visade sig ha 50 procents lägre produktion i stresstestet än de som inte upplevde sig stressade.

Avhandlingen visar också att de stressade i genomsnitt hade 24 procents lägre grundnivåer av DHEA-s än de som inte upplevt stress.

– Med tanke på de skyddande funktioner som DHEA-s har, och det faktum att låga nivåer av hormonet förknippas med dålig hälsa, tyder fynden på att minskad förmåga att producera DHEA-s skulle kunna utgöra en ytterligare koppling mellan psykologisk stress, ohälsa och påskyndat åldrande, säger Anna-Karin Lennartsson.

Kommer från binjurarna

  • DHEA-s produceras i binjurarna och produktionen är som högst när vi är unga.
  • Från och med trettioårsåldern sjunker nivåerna av DHEA-s successivt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida