Handledning bra bot mot stress

6 april 2007

Etiska dilemman och moralisk stress förekommer inte bara vid dramatiska situationer utan även i det vardagliga arbetet inom vården. Det hanteras bäst genom handledning, konstaterar Sofia Kälvemark Sporrong, vars forskningsresultat vi skrev om när de fortfarande var preliminära. Nu är hennes avhandling färdig.

Läs avhandlingen:
http://info.uu.se/press.nsf/pm/vanligt.med.id45A.html

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida