Handlingsplan på NÄL lättnad för personalen

Fler vårdplatser, chefsstöd och reflekterande samtal ska förbättra situationen på Uddevalla sjukhus och NÄL i Trollhättan. — Arbetsgivaren sade ja till allt, men arbetet är inte slut för det, säger Haide Gårdlind Mellgren, förtroendevald med samordningsuppdrag i NU-sjukvården.

16 februari 2010

Ända sedan verksamheter på sjukhusen i Uddevalla och Trollhättan började flyttas om har personalen plågats av överbeläggningar och underbemanning. Akuten och medicinkliniken på NÄL har drabbats värst. Till slut vände sig skyddsombuden till Arbetsmiljöverket, AMV, som begärde in en handlingsplan från arbetsgivaren. I går måndag lämnades handlingsplanen in. Den innebär i korthet att

  • en tillfällig medicinavdelning, så kallad dragspelsavdelning, som skulle ha stängts i mars få vara kvar tills vidare
  • ytterligare åtta vårdplatser för medicinskt färdigbehandlade skapas på medicinklinik 1, NÄL.
  • planerade neddragningar av vårdplatser på medicinklinik 2 i Uddevalla skjuts också på framtiden.
  • cheferna ska få mer hjälp och stöd att hantera de förändringar som omflyttningarna av verksamheterna innebär
  • personalen ska få löpande information om förändringar och erbjudas reflekterande samtal.

Bra dialog mellan fack och arbetsgivare

Haide Gårdlind Mellgren från Vårdförbundet på NÄL är nöjd med tanke på förutsättningarna.

– Men vi kommer att fortsätta att driva på för att detta ska fungera på både kort och lång sikt, säger hon.

Nu ska AMV fatta beslut om handlingsplanen ska godkännas ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Socialstyrelsen vakar över akuten på NÄL 

Parallellt överväger Socialstyrelsen, som fokuserar på patientsäkerheten, just nu om de också ska gripa in genom att öppna ett så kallat tillsynsärende kring akuten på NÄL. Beslut väntas före 1 mars. Det är tre lex Maria-anmälningar, egna inspektioner samt signaler från personalen som har fått Socialstyrelsen att hålla ögonen på NÄL.

Om Socialstyrelsen beslutar sig för att gripa in kommer i första hand verksamhetschefer tvingas att vidta åtgärder. I sista hand kan myndigheten hota med vite eller stänga verksamheter.

– Men det skulle knappas gagna patienterna, säger Elisabeth Dannberg, byrådirektör på Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida