Handskena anses kunna smitta på op

Handskena anses kunna smitta på op
Skyddsombuden anser att en noga spritavtvättad handskena i kombination med steril, långskaftad operationshandske skulle räcka för att uppfylla hygienkraven. Arkivbild: Colourbox

Barnkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund har förbjudit patientnära arbete i operationssalen för en anställd som bär en avtagbar armskena, eftersom arbetsgivaren anser att den kan utgöra en smittorisk. Arbetsmiljöverket begär nu att sjukhuset redogör för anledningarna till beslutet.

Det är chefen på barnkirurgiska kliniken som anser att armskenan innebär en smittorisk.

Två av Kommunals skyddsombud på arbetsplatsen är av en annan åsikt och har begärt att Arbetsmiljöverket ska utreda beslutet närmare. De menar att arbetsgivaren inte har bevisat att en noga spritavtvättad handskena i kombination med steril, långskaftad operationshandske skulle medföra större smittspridningsrisk än den normala proceduren med handtvätt i sprit och vanlig gummihandske.

Arbetsmiljöverket kräver nu att få ta del av den utredning som lett fram till beslutet, och de hygienregler som klinikchefen hänvisar till.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida