arbetsmiljö

Har fått nog av problemen på akuten i Ystad

Har fått nog av problemen på akuten i Ystad
Sedan hösten 2016 har sjuksköterskebemanningen varit reducerad på akutmottagningen vid Ystad lasarett. Arkivbild: TT

Den långvariga bristen på sjuksköterskor vid akutmottagningen på Ystads lasarett har lett till "en oacceptabel arbetsbörda". Vårdförbundet gör nu en anmälan enligt arbetsmiljölagen. 

1 december 2017

När Vårdfokus besökte Ystad lasarett i våras berättade sjuksköterskorna på akuten att pressen på dem var oerhörd under vissa arbetspass och att de inte hade koll på sina patienter längre.

– Vi vill bli fler sjuksköterskor och kunna bemanna vår funktion med en speciell larmsjuksköterska. Annars måste vi lämna alla våra andra patienter vid larm. Vi har verkligen duktiga undersköterskor men det går inte att lämna över ansvaret till dem, sade Maria Jersgren, sjuksköterska på akuten och förtroendevald i Vårdförbundet.

Läs också: Ny mix med färre sjuksköterskor

Planerad övertid

Men sjuksköterskebemanningen har inte blivit bättre. När fler patienter dessutom blir kvar på akuten för att det saknas vårdplatser på sjukhuset har pressen på sjuksköterskorna ökat och lett till en orimlig arbetsbelastning.

Nu har Maria Jersgren, tillsammans med huvudskyddsombudet Anna-Lena Modigh, lämnat in en begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagen till arbetsgivaren. Blir de inte nöjda med svaret går de vidare med en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

De beskriver hur planerad övertid har lett till ett gigantiskt övertidsuttag. Sjuksköterskorna känner det som att de aldrig är lediga och möjligheten att ta ut semester är begränsad. Den ökade arbetsbelastningen gör att de känner oro och samvetsstress för att inte hinna med patienterna på ett säkert sätt. Sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och oro för psykisk ohälsa, blir följderna för sjuksköterskorna.

Otillräckligt stöd

De upplever att stödet från ledningen är otillräckligt och det finns en oro för hur framtiden kommer att bli. Ökad irritation i arbetsgruppen, sjukskrivningar och att sjuksköterskor säger upp sig, kan bli konsekvensen varnar skyddsombuden.

Skyddsombuden påpekar att de vid ett flertal tillfällen sedan förra hösten har lyft problematiken till arbetsgivaren. Trots möten upplever de inte att tillräckliga åtgärder är vidtagna. Därför begär de nu att det genomförs riskbedömningar och att handlingsplaner tas fram, på både kort och lång sikt.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida