Hård kritik mot Sirius ambulanssjukvård

Hård kritik mot Sirius ambulanssjukvård
Flera av Sirius ambulanser har blivit stående på grund av personalbrist.

Under det gångna året har ett stort antal ambulanssjuksköterskor i Skåne sagt upp sig till följd av dålig lön, brister i arbetsmiljön och systematiskt övertidsarbete. Två stationer i länet uppvisar dessutom allvarliga brister och Vårdförbundet anmäler nu Sirius Humanum Ambulans enligt arbetsmiljölagen.

28 december 2011

Det är Vårdförbundets huvudskyddsombud, Rickard Uppenberg, som vid ett flertal tillfällen påtalat allvarliga arbetsmiljöbrister inom Sirius Humanum Ambulans som driver ambulanssjukvården i Skåne. Han jobbar själv som ambulanssjuksköterska 50 procent och krävde att företaget senast den 15 december i år skulle redovisa vilka åtgärder man ska vidta för att komma tillrätta med de 15 arbetsmiljöbrister som listats.

– Milt uttryckt börjar vi bli ganska irriterade. Ingenting händer, därför har Vårdförbundet nu skickat in fyra 6:6a-anmälningar till vilket tvingar företaget att svara. Och fler kommer det att bli, vi lägger oss inte platt, säger Rickard Uppenberg.

Privatiseringar försvårar

Han anser att privatiseringen av ambulanssjukvården har lett till flera problem. De företag som vinner upphandlingen blir bara kvar i fem år om inget nytt kontrakt tecknas. Under så kort tid är det ingen som åtar sig att rätta till arbetsmiljöproblem och brister vid verksamhetens lokaler.

– Vi gick skyddsrond på stationen i Hässleholm och hittade allvarliga brister. När man skulle åtgärda problemen och rev delar av byggnaden slets impregneringsmedel upp vilket ledde till att personalen fick problem med hosta och rinnande ögon. Vi får ingen information om vad man ska göra åt det, säger Rickard Uppenberg.

Undermålig information

På samma sätt är det med stationen i Heleneholm. Bristerna där ansågs så allvarliga att Sirius beslöt sig för att riva och bygga nytt, men när kontraktet skulle skrivas under fick företaget kalla fötter.

– Vi har fått se ritningar men har inte fått någon information om det blir något nybygge. Så är det med Sirius, informationen till personalen är undermålig.

Omfattande personalflykt

Men enligt Rickard Uppenberg är personalflykten och bristen på kompetent personal det största problemet. Sedan förra året har 81 sjuksköterskor av 300 sagt upp sig från Sirius . Anledningen till massavhoppen är huvudsakligen dåliga löner och brister i arbetsmiljön.

– De nya som kommer in gör ett suveränt jobb men det vi ägnar oss åt är inget man kan läsa sig till i böckerna, det är ett erfarenhetsbaserat jobb som kräver några års arbete innan man blir driven och duktig, säger Rickard Uppenberg och fortsätter:

– Får man in för mycket ny personal riskeras den tysta kompetens som finns. Osäkerheten hos de nya kan leda till att man tar in för många patienter, det kan bli ambulansbrist genom felprioriteringar vilket påverkar hela sjukvårdapparaten.

I Skåne märks det på att turtätheten har ökat med 20 procent. Dessutom kostar det uppemot 100 000 kronor att lära upp ny personal.

En patientsäkerhetsrisk

Trots hög personalomsättning finns det sällan tillräckligt med personal att tillgå när det verkligen behövs. Personalen får dra ett tungt lass vilket tydligt märks på att Sirius brutit mot övertidslagen 30 gånger i år enligt Rickard Uppenberg.

– Vi har många gånger inte tillräckligt med personal att tillgå och ambulanser blir stående. I slutändan handlar det här om en enorm patientsäkerhetsrisk.

Vårdfokus har förgäves sökt Karl Dingertz, verksamhetschef för ambulanssjukvård på Sirius Humanum, för en kommentar. Till Sydsvenskan säger han:

– Det känns lite märkligt med ett sådant här brev. Vi upplever att vi har informerat om våra åtgärder löpande. Jag tänker inte gå ut med något svar så här i media, utan det kommer ett formellt svar senare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida