Helsingborg: Elevhälsans ledning tar brist på lokaler med ro

De första dagarna på den nya terminen har skolsköterskorna i den nybyggda Skolstaden i Helsingborg endast tillgång till två undersökningsrum. Totalt på skolan går 3 200 gymnasieelever. Men biträdande chefen på elevhälsan Göran Fredriksson tycker inte att situationen är så allvarlig.

– Det händer ju vid andra tillfällen att vår personal deltar i konferenser och annat och inte kan vara fysiskt närvarande under några dagar. Och det finns mindre skolor som bara har tillgång till skolsköterskor två dagar i veckan. Så vi ser ingen dramatik i det här, även om det naturligtvis inte är bra.

Stoppade ombyggnad

Efter en anmälan av Vårdförbundet stoppade Arbetsmiljöverket i juni ombyggnaden av elevhälsan i den nya Skolstaden i Helsingborg. Med hot om ett vite på
100 000 kronor förklarade Arbetsmiljöverket att bygget inte fick fortsätta förrän en riskbedömning hade gjorts med förslag om åtgärder samt att eleverna skulle ges en möjlighet att delta i planeringen av de nya lokalerna.
Riskbedömningen är enligt Vårdförbundets skyddsombud Torgny Öhrn genomförd men eleverna har ännu inte fått medverka.

Men enligt Göran Fredriksson har två av fyra elevrepresentanter kontaktats för att medverka och på måndag när terminen startar ska de andra två kontaktas.

Det återstår att se om Arbetsmiljöverket godtar den tågordningen.

Vände sig till Socialstyrelsen

För en dryg vecka sen gjorde Torgny Öhrn en ny arbetsmiljöanmälan (6 kap, § 6a Arbetsmiljölagen) eftersom det visat sig att skolsköterskorna har alldeles för få undersökningsrum att erbjuda eleverna vid skolstarten. Samtidigt vände han sig till Socialstyrelsen med en begäran om tillsyn. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida