Helsingborgs lasarett tvingas betala dyrt för felplacerade sängar

Helsingborgs lasarett tvingas betala 100 000 kronor i vite för att utrymmet mellan sjukhussängarna är för litet.

1 december 2010

Vid en inspektion i april 2009 förbjöd Arbetsmiljöverket Helsingborgs lasarett att fotsätta med att ständigt överträda arbetsmiljölagens krav på att det måste finnas minst 80 centimeters arbetsutrymme längs långsidorna vid varje sjukhussäng. Förbudet var förenat med ett vite på 200 000 kronor varje gång förbudet överträds.

Enligt Helsingborgs dagblad har lasarettet inte lyckats komma tillrätta med de felplacerade sängarna. Arbetsmiljöverket har därför krävt att lasarettet ska betala vitet. Men beslutet överklagades till länsrätten av Region Skåne. I rätten sänktes vitesbeloppet till 100 000 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida