Helsingborgs miljonvite sänktes till 300 000 kronor

Helsingborgs miljonvite sänktes till 300 000 kronor
Det blev inget miljonvite för Helsingborg den här gången, men sjukhuset får ändå betala 300 000 kronor för brister i arbetsmiljön. Arkivbild: Colourbox

Region Skåne får böta 300 000 kronor för felplacerade sängar på medicinkliniken vid Helsingborgs lasarett. Arbetsmiljöverket hade yrkat ett vite på en miljon kronor, men Förvaltningsrätten sänkte bötesbeloppet.

Överbeläggningar och sängar som är felplacerade har i många år varit ett stort problem inom Region Skåne. Trots upprepade böter har ingenting hänt.

Kraftig höjning

Därför har Arbetsmiljöverket på senare tid höjt vitesbeloppen kraftigt, från ett par hundratusen kronor till miljonbelopp.

Vid en inspektion i december fann Arbetsmiljöverket att Helsingborgs lasarett återigen hade överträtt förbudet att placera sängar med långsidan mot väggen i en korridor och begärde hos Förvaltningsrätten att vitesbeloppet på en miljon kronor skulle utdömas.

Skäl för jämkning

Region Skåne menade att det fanns förmildrande omständigheter, att man arbetar med att lösa problemen med överbeläggningar och att nya vårdplatser är på gång.

Förvaltningsrätten ansåg därför att det fanns särskilda skäl att jämka vitet och har utdömt 300 000 kronor i böter för Region Skåne.

Hotet om miljonvite hänger dock fortfarande över Region Skåne och Helsingborgs lasarett. Ytterligare ett ärende som rör felplacerade sängar ligger nämligen hos Förvaltningsrätten för avgörande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida