Hot och våld vanligt mot personal i Västerbotten

Hot och våld vanligt mot personal i Västerbotten
Hot och våld förekommer framförallt på akuten, inom psykiatrin och primärvården. Foto: Colourbox.

Nästan 400 anställda i Västerbotten har utsatts för hot och våld det senaste året. Nedskärningarna inom vården kan vara en förklaring.

Den höga siffran förvånar Sofie Edberg, landstingsdirektör i Västerbottens läns landsting.
– Jag tycker det är mycket säger hon till SVT:s program Västerbottensnytt.

Omkring 6 000 landstingsanställda har svarat på arbetsgivarens enkät. Av dem uppger 380 att de har blivit utsatta för hot och våld under det senaste året. Det motsvarar 6,4 procent av medarbetarna och 3,4 procent av cheferna. Problemet är störst på akuten, inom psykiatrin och primärvården.

Undersökningen visar också att över 150 anställda har blivit utsatta för sexuella trakasserier.

Nedskärningar en orsak

Enligt Vårdförbundet kan hoten delvis vara ett resultat av senare års nedskärningar.

– Vi kan se att incidenterna ökat inom vissa verksamheter. Och det är ju så att ju mer neddragningar desto hårdare klimat, när färre personal ska vårda fler patienter, säger Liselotte Hjelte, vice ordförande för Vårdförbundet Västerbotten, i tv-inslaget.

Har du själv upplevt hot eller våld på jobbet?
Går du runt och är rädd?
Skriv till oss.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida