Hot om miljonböter tog skruv

Region Skåne bröt mot arbetsmiljölagen gång på gång, trots att de tvingades betala flest böter i landet. Men när vitena höjdes rejält fick det effekt.

Vårdfokus har kartlagt samtliga utdömda viten för brott mot arbetsmiljölagen inom vården de senaste tio åren. Det visar att Region Skåne har varit i särklass värst. Hela 28 gånger har domstol beslutat att döma ut bötes­belopp. På andra plats kommer Västernorrland som har fått böta 17 gånger. Men flertalet landsting har aldrig behövt betala några böter.

Nästan alla viten handlar om dålig arbetsmiljö på grund av överbeläggningar. Enligt fastställda regler ska patientsängar placeras så att det finns ett fritt utrymme om minst 80 cm på båda sidor så att personalen kan arbeta utan hinder. När extrasängar sätts in på salarna, eller placeras i korridorer och andra utrymmen, trots förbud, har viten utdömts.

Sjukhusen i Malmö, Lund och Helsingborg har brutit mot förbudet gång på gång under hela 2000-talet, men trots böterna hände ingenting — inte förrän Arbetsmiljöverket höjde vites­beloppen kraftigt i höstas.?

— Nu när vi har lagt på en nolla har vi fått den respons vi ville ha. Anmälningarna om felplacerade sängar har nästan helt stannat av, säger Mats Ryderheim som är tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket i Skåne.

Så länge vitena låg på 30 000 eller 100 000 blev det bara en fråga för den lokala verksamhetschefen. Nu när det kostar miljonbelopp har problemet med överbeläggningarna lyfts till högsta ledningen.

— Vi hotar ju inte med vite för att tjäna pengar till statskassan, utan för att visa att vi menar allvar och att det måste ske en förändring, säger Mats Ryderheim.

I Lund har det blivit så pass bra att Arbetsmiljöverket till och med har hävt det förbud som har funnits ända sedan 2002. Det innebär inte att det blir tillåtet att placera sängar fel, men de har inte längre hotet om vite hängande över sig.

I Malmö har antalet felplacerade sängar minskat drastiskt, medan det fortfarande kommer signaler om problem i Helsingborg. Där riskerar man att snart få betala en miljon i vite för en felplacerad säng som upptäcktes vid en inspektion i december förra året. Ärendet ligger just nu hos förvaltningsrätten.

Men det är flera sjukhus runt om i landet som har höga viten hängande över sig om de inte gör något åt sina arbetsmiljöproblem — och det handlar inte bara om felplacerade sängar.

  • Falu lasarett riskerar vite på en miljon kronor om de inte har vidtagit åtgärder för att minska arbetsbelastningen vid medicinklinikens avdelning 29 senast den 28 september.
  • Visby lasarett kommer att få böta 300 000 kronor från september varje gång man placerar sängar för trångt och ett rekordhögt vite på fem miljoner kronor om man inte har byggt om trånga hygienutrymmen före januari 2016.
  • Västerås lasarett får böta 750 000 kronor om de inte gör något åt arbetsbelastningen på kirurgavdelningarna senast den 31 augusti.?

— Vi har en gemensam strategi för hela landet numera, vitesbeloppen ska ligga så högt att man hellre åtgärdar problemen än betalar böterna, säger Mats Ryderheim på Arbetsmiljöverket.

Skåne
Antal viten: 28
Betalt: 1 967 000 kr

Västernorrland
Antal viten: 17
Betalt: 855 000 kr

Gävleborg
Antal viten: 7
Betalt: 420 000

Stockholm
Antal viten: 3
Betalt: 300 000 kr

Kronoberg
Antal viten: 2
Betalt: 350 000 kr

Jämtland
Antal viten: 2
Betalt: 60 000 kr

Västra Götaland
Antal viten: 1
Betalt: 1 200 000 kr

Dalarna
Antal viten: 1
Betalt: 265 000 kr

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida