”Hotfull ledning vid Nationellt centrum för kvinnofrid”

Centrumet i Uppsala bekämpar mäns våld mot kvinnor. Nu anklagas ledningen i mycket hårda ordalag för att själv vara auktoritär. ”Vi ska ta kontakt”, säger Therese Ahlqvist vid Utbildningsdepartementet. (Uppdaterad 11:07)

Upsala Nya Tidning har talat med omkring 15 personer från olika avdelningar inom verksamheten som vittnar om problem med ledningen. Den beskrivs som hotfull, kränkande och kontrollerande.

Maria Järvenson, som sade upp sig 2009, säger till tidningen att ledarstilen gör att personalen inte vågar diskutera frågor som rör arbetet.

Den stora personalomsättningen skapar också problem för kvinnofridslinjen, en stödtelefon för kvinnor som utsatts för våld och hot som startade för tre år sedan, med höga ambitioner.

”Fin fasad”

Sjuksköterskan Carin Olin sade upp sig från sin tjänst som krisbehandlare i januari efter bara fem månader.

– De är så bra på att prata för sig och hålla uppe en fin fasad. Vid anställningsintervjun försäkrade man mig om att man satsar mycket på utveckling och samarbete, men något sådant fanns ju inte alls. Jag är uppriktigt förbannad över hur man behandlar personalen, säger hon till Upsala Nya Tidning.

Regeringen ska ta kontakt

Therese Ahlqvist vid Utbildningsdepartementet säger till Vårdfokus att det givetvis inte är bra om kritiken stämmer.

– Men vi kan inte bara gå på det som lokaltidningen skriver utan ska själva ta kontakt med Uppsala universitet eftersom NCK är en del av universitetet, säger hon. 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida