Hur svårt har det varit att införa sticksäkra produkter?

Fanns motstånd ?
Det fanns ett motstånd vid införandet, men nu tror jag inte någon skulle kunna tänka sig att använda icke sticksäkert igen. Det vore som att inte använda bilbälte.

Jag tror dock inte att hela Ryhov har gått över till sticksäkert. Jag kan tänka mig att det gäller avdelningar där man inte är lika van vid det, och har man svårt från början så uppstår nog ett motstånd.?

Ewa Alpteg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping??

Mer okunskap?
Snarare än motstånd handlar det om en okunskap om produkterna. Sticksäkra nålar har tidigare varit svåra att använda och kärlen har gått sönder. Här använder vi sticksäkra produkter som fungerar ungefär som de gamla och då har det gått bra att införa dem.?

Björn Gynther, vårdenhetschef, Eskilstuna sjukhus

Tillverkaren utbildade?
Personalen fick lära om efter att ha använt samma produkt i många år, men efter att tillverkaren var här och utbildade i hur den sticksäkra produkten skulle användas har det gått bra. Jag tror att alla förstod poängen med att minska risken för att sticka sig själv eller andra.?

Ulrica Jönsson, vårdutvecklare, Östersunds sjukhus????

Annan teknik?
Det har varit en ganska lång omställningsperiod på några år, och det har funnits en motvilja, kanske för att det krävs en annorlunda stickteknik. De flesta avdelningarna här på Sahlgrenska har gått över till stickskyddat. När det gäller vanliga injektionskanyler verkar det finnas kvar en ovilja, på grund av ovana antar jag. Cheferna borde styra mer och säga att vi av säkerhetsskäl borde använda sticksäkra produkter.?

Elisabet Ohlsson, anestesisjuksköterska, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida