ICM Prag. Brasiliens födande kvinnor kränks på sjukhusen

ICM Prag. Brasiliens födande kvinnor kränks på sjukhusen
Barnmorskan Claudia Medeiros de Castro säger att kränkningar och onödiga ingrepp är vanliga i den brasilianska förlossningsvården. Foto: Elisabet Forslind

Verbala kränkningar och hårdhänt behandling får medelklasskvinnnor i brasilianska SÅ£o Paulo att välja hemförlossning.

I Brasilien föder 98 procent av kvinnorna på sjukhus och hemförlossningar förknippas med fattigdom. Men i landets rikaste delstat, São Paulo, väljer allt fler ekonomiskt starka medelklasskvinnor att föda hemma.

Utskälld och slagen

– Det är vanligt att vårdpersonalen, såväl barnmorskor som sjuksköterskor, undersköterskor och obstetriker, kränker kvinnor som kommer till sjukhuset för att föda, säger barnmorskan Claudia Medeiros de Castro.

En kvinna med värkar kan få en smäll på kinden för att hon klagar på smärtan och bli anklagad för att vara pjoskig. Hon kan få skäll om hon är ledsen och få höra att hon borde ha tänkt på förlossningen nio månader tidigare. Eller så kan kvinnan bli knuffad eller tagen i på ett sätt hon inte vill.

Det är också vanligt med onödiga interventioner, till exempel epsiotomier och kejsarsnitt. På de offentliga sjukhusen föds 50 procent av barnen med kejsarsnitt, på de privata mellan 80 och 90 procent.

Efterlyser förändring

Claudia Medeiros de Castro har studerat det ökande antalet hemförlossningar genom att gå igenom patientjournaler och annan dokumentation. 50 kvinnor har besvarar en webbenkät och hon har intervjuat 20 kvinnor som valt att föda hemma.

De intervjuade var mellan 25 och 42 år, alla utom en hade högskoleexamen och hög inkomst. Vid 17 av hemförlossningarna assisterade en barnmorska, vid en assisterade en läkare och två hade inget stöd.

– Det stigande antalet hemförlossningar – de ökar med 100 per år och 2010 var de 1 204 – indikerar kvinnans önskan att skydda sig och den nyfödda från sjukhusens medicinska modell och övergreppen. Jag tycker att de också visar att det är dags att reformera förlossningsvården i Brasilien, säger Claudia Medeiros de Castro.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida