Karolinska universitetssjukhuset

Inga enkla svar på hur dialyskrisen ska lösas

Inga enkla svar på hur dialyskrisen ska lösas
Njursjuka patienter behöver dialys även under sommaren. Arkivbild: Colourbox

Om inte personalsituationen på dialysmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge förbättras före sommaren kan patienterna bli lidande, enligt tillförordnade verksamhetschefen vid njurmedicinska kliniken.

Som Vårdfokus berättade i morse har dialysmottagningen stora problem med att behålla sin personal. Den tillförordnad verksamhetschef vid njurmedicinska kliniken, Peter Bárány, medger att läget är akut och de kan bli ännu färre inför semestrarna.

– Det finns risk att patienterna blir lidande om vi inte hittar lösningar till sommaren, säger Peter Bárány som tillträdde tjänsten som tillförordnad verksamhetschef så sent som första mars.

Riskerar vite

Vårdförbundet har anmält mottagningen till Arbetsmiljöverket som överväger att besluta om ett föreläggande med vite.

– Vi jobbar med skyddsombud, fack och HR i god anda för lösa akuta åtgärder på mottagningen och med att planera på längre sikt. Exempelvis diskuteras att införa arbetstidsförkortning, säger han.

Ett yttrande som svar på Arbetsmiljöverkets skrivelse om krav på åtgärder är på gång och Peter Bárány tror inte att det kommer att bli aktuellt med ett vitesförläggande.

Har en plan

– Vi har en plan, men avgörande blir hur väl vi kan genomföra det som Arbetsmiljöverket föreslår.

Men han är orolig för sommaren. En dialysmottagning stänger man inte ner.

– Vi gör allt för att patienterna inte ska bli lidande men det är svårt att hitta lösningar inom kliniken, alla är extremt belastade.

Han nämner tre tänkbara lösningar på situationen:

  • Försöka få ut fler patienterna till underleverantörer, som dock också har fullt. Dessutom kan det försvåras av lagen om offentlig upphandling.
  • Be andra landsting om hjälp för patienter som bor nära länsgränserna.
  • Försöka få resebidrag för patienter som kan tänka sig att åka utomlands i sommar.

Är patientsäkerheten hotad?

– Nej men det kan handla om dialyseffekt, om att korta av dialyser, men där är vi inte än. Mitt val är att slåss för resurser och hitta de sjuksköterskor vi behöver.

När kan det bli aktuellt att införa en arbetstidsförkortning?

– Jag hoppas på september, avsikten är att gå framåt från och med då. Felen måste rättas till och vi måste hjälpa varandra, säger Peter Bárány.

Ylva Pernow, tillförordnad divisionschef för medicin kirurgi 1 i sjukhusledningen, är inte lika tydlig med att en arbetstidsförkortning blir aktuell eller när den i så fall kan införas.

Oklart om arbetstiderna

– Förändrade arbetstidsmodeller måste tas fram i samråd med Stockholms läns landsting, det är en känslig fråga. Vi kommer att titta på olika alternativ och se vad som är gynnsamt för vården och kostnadseffektivt. Om det blir aktuellt med en ny modell är det vårt mål att införa den under det här året, en mer exakt tid kan jag inte säga.

Ylva Pernow medger att Arbetsmiljöverkets krav blev en varningssignal och säger att sjukhusledningen tar situationen på största allvar. Hon tror på den plan som görs tillsammans med personalen.

– I första hand får vi förhandla med underleverantörer om att köpa mer vård för att klara sommaren. I ett längre perspektiv måste fokus vara på att få personalen att stanna kvar och utvecklas inom kliniken. Vi är ju beroende av deras kompetens.

Orsaker till personalflykten

Vad som gjort att dialysmottagningen, som tidigare varit en uppskattad arbetsplats, drabbats så hårt av personalflykt det senaste året finns det flera skäl till, enligt Peter Bárány. 

Dels minskade man personalstyrken ett år då man fick in många transplanterabara njurar vilket ledde till att behovet av dialys minskade, dels varierar antal patienter som behöver dialys stort mellan olika tidpunkter. Just nu tas extremt många patienter emot samtidigt som hälften av sjuksköterskorna antingen har sagt upp sig eller är sjukskrivna.

Det blir inte bättre av att det inom resten av landstinget blivit allt svårare att både behålla och nyrekrytera sjuksköterskor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida