Inledaren

Vad var alla vackra ord om samverkan i arbetslivet värda? Det frågar sig många anställda i vården efter att ha utsatts för arbetsgivarnas nya okänsliga beslutsfattande.

25 februari 2010

Samverkan skulle ersätta bitter konfrontation. En medarbetare med bra löne- och arbetsvillkor som känner sig delaktig och villig att bidra till utvecklingen av vården var visionen och utifrån den skapades de olika avtalen på vårdens arbetsmarknad.?

I dag måste man fråga sig hur allt detta ska hanteras i framtiden. Med facit i hand, vem kan med trovärdighet säga att arbetsgivarna fortfarande är hängivna denna vision??

I Sundsvall avskedades en sjukhusdirektör som försökte leva efter detta ideal. Margaretha Rödén fick ett tufft sparbeting av landstingsledningen men tog som sin uppgift att genomföra det i samverkan med personalen. Hon tog hjälp av den samlade kompetens som de olika yrkesgrupperna i vården kan bidra med.

Samverkan tar tid, det vet alla som har erfarenhet av demokratiska processer. Det gavs inte av landstingsledningen. Processen ansågs ta för lång tid, Margaretha Rödén sparkades och ett konsultföretag tog över.??

Vi har tidigare skrivit om konsultföretagens arbete med nedskärningar i vården och den kritik som riktas mot dem, inte minst av Vårdförbundets förtroendevalda runt om i landet. Konsultföretagen använder nyckeltal som appliceras utan hänsyn till de olika lokala förutsättningarna. Det säger sig självt att medarbetarnas kunskap om verksamheten inte är särskilt mycket värd i det sammanhanget.?

Vårdfacket har varit fullt av nyheter om försämrade arbetsvillkor i vården det senaste året. Den nya hårda arbetsgivarattityden har ställt nya krav på det fackliga arbetet.?

På många håll tvingas man ta hjälp av Arbetsmiljöverket för att pressa arbetsgivarna till rimliga lösningar. I Sundsvall anlitas den pensionerade arbetsmiljöinspektören Efva Åström som ska hjälpa de fackliga organisationerna att analysera arbetsgivarnas förslag. »Det största arbetsmiljöhotet som jag kan se att sjukvårdspersonalen upplever är risken att de ska skada patienterna«, säger hon i vår intervju.?

Hon säger också att arbetsmiljölagen är ett mycket kraftfullare redskap än något annat som facken kan ta till i arbetet mot försämringar.??

Det har man också upptäckt på Näl i Trollhättan där fackets enträgna arbete tillsammans med Arbetsmiljöverket har lett till förändringar som minskar pressen på de anställda.?

Besvikelsen över arbets­givarnas svek när samverkan inte upprätthålls finns på många håll i landet. När den akuta krisen har lagt sig måste arbetsgivarna fråga sig hur man vill ha det med den framtida samverkan. För inte är det väl meningen att arbetsmiljölagstiftningen ska ta över?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida