Känner inte igen beskrivningen av hur pressad personalen är i Linköping

Förhandlingschefen i Linköpings kommun känner inte igen den bild som fick Vårdförbundet att säga upp flextidsavtalet för sjuksköterskorna i hemsjukvården.

28 september 2012

Som Vårdfokus berättade i går har Vårdförbundet sagt upp flextidsavtalet med Linköpings kommun. Detta efter att förbundet flera gånger slagit larm om den pressade arbetssituationen för sjuksköterskorna, utan att något hänt.

Men arbetsgivaren och Vårdförbundet har olika bilder av sjuksköterskornas arbetssituation.

– Det står förstås Vårdförbundet fritt att säga upp flexavtalet, men jag måste säga att jag blev förvånad. Och jag är inte säker på att de har sjuksköterskorna med sig, säger kommunens förhandlingschef Ulrika Wiklund till Vårdfokus.

Att sjuksköterskorna inte kan ta ut rast och då vill ha den tiden som övertid är ingenting som hon känner igen.

Efterlyser smartare arbetssätt

– Sjuksköterskorna kan få skjuta på sin rast, men att de inte kan få ut den alls kan jag inte vidimera. Självklart ska de få ut sin rast, säger Ulrika Wiklund.

Enligt henne ska det normalt inte förekomma övertid inom ramen för flexen, det vill säga mellan klockan 07.00 och 19.00.

För att sjuksköterskorna ska få övertid ska de ha fullgjort månadens totala arbetstid med undantag för beordrad tid eller om det har hänt något extraordinärt och chefen godkänt det som övertid – före eller i efterhand.

Det kan till exempel vara när sjukhuset skickar hem en patient sent på eftermiddagen eller om en vårdtagare dör strax före arbetstidens slut och sjuksköterskan får stanna för att ta hand om det.

– Men det är inte okej att begära övertid för planerat arbete som man inte hunnit med – som pappersarbetet. Då måste man hitta ett smartare arbetssätt. Vi hade ett möte med facken före semestrarna och kom överens om att en arbetsgrupp efter sommaren skulle undersöka hur sjuksköterskorna skulle kunna få ro på sin rast, säger Ulrika Wiklund.

En del gör det mesta själva

Sjuksköterskorna i Linköpings kommunsjukvård har länge haft en hårt pressad arbetssituation och i april varnade Vårdförbundets skyddsombud för att de inte längre kunde garantera en god vård.

– Arbetssätten ska ses över under hösten. Sjuksköterskorna i hemsjukvården arbetar mycket olika. En del gör det mesta själva, andra delegerar till undersköterskor, det är individbundet, säger Ulrika Wiklund.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida