Kaos på akuten i Karlstad

Kaos på akuten i Karlstad
Thomas Sjöholm beskriver läget på akutmottagningen i Karlstad som helt ohållbart.

Väntrummet på Centralsjukhuset i Kalstad är dimensionerat för 10-15 personer. Men ofta kan där sitta uppemot 50 patienter i väntan på att få träffa en läkare. Värmen blir olidlig och kan lätt nå upp till 30-gradersstrecket. Smittsamma patienter blandas med andra. Allt medan magsjuka tvingas vänta i bilen.

När Karlstadsborna i lördags hade läst Nya Wermlands-Tidningen gjorde de nog allt för att slippa åka in till sjukhusets akutmottagning. Kortfattat beskrevs läget  så här:

  • 50 personer i väntrummet med 30 graders värme.
  • Ventilationssystemet i väntrummet klarar inte mängden.
  • Det finns inte rum så det räcker till alla.
  • Det finns bara ett enda rum för infektioner.
  • Magsjuka får vänta i bilen.
  • De blandar smittsamma sjukdomar med andra patienter.
  • Läkarsekreterarna ligger många veckor efter i journalskrivandet.
  • Personalen går på knäna.

Bilden har målats upp av Thomas Sjöholm som är huvudskyddsombud och sitter i styrelsen för Vårdförbundet i Värmland.

I dagens Nya Wermlands-Tidningen tillbakavisar verksamhetschefen Monica Bergkvist Andersson stora delar av kritiken. Hon säger att om infektionsrummet är upptaget så lånas ett rum på infektionsmottagningen. Är också det upptaget isoleras patienten på ett vanligt rum som sedan städas enligt smittskyddsreglerna.

Står för sin kritik 

När vi ringer upp Thomas Sjöholm för en kommentar vidhåller han på punkt efter punkt den kritik han utdelade i lördags. Verksamhetschefens svar ger han inte mycket för.

– Om man tvingas vänta upp till en timme bara för att få anmäla sig i luckan så blandas självklart smittsamma patienter med övriga patienter. Och hur ska man kunna använda infektionsmottagningens rum? Där finns ingen personal på nätterna och på helgerna, säger han.

Thomas Sjöholm anser att arbetsgivaren snarast bör göra en riskanalys och en konsekvensbeskrivning.

– Dessutom bör man söka mer medel för att öppna upp någon annan stans där man kan bemanna upp ordentligt med erfaren personal. Helst skulle jag vilja se att vi hade speciella akutläkare och att en vårdcentral kopplad direkt till akutmottagningen kunde göra en första bedömning.

Anmälan till Arbetsmiljöverket 

I Vårdförbundet Värmlands styrelse har det diskuterats om arbetsmiljön på akutmottagningen ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

– Det kommer troligtvis att göras. Som det är nu är det en fruktansvärt dålig arbetsmiljö. Det har blivit allt sämre under de senaste två åren. Nu är det totalt ohållbart. Ett antal av våra medlemmar ser sig nu om efter andra jobb, säger Thomas Sjöholm.

Vi har utan resultat försökt att få en kommentar från verksamhetschefen Monica Bergkvist Andersson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida