Kaos väntar i arbetsmiljöarbetet om hovrättsdom står sig

Kaos väntar i arbetsmiljöarbetet om hovrättsdom står sig
En dom i hovrätten kan göra förlägganden som gjorts utifrån Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter helt tandlösa. Visserligen gäller de, men det går inte att straffan den som bryter mot reglerna, enligt domslutet. Foto: Colourbox

Juridiska hårklyverier kan göra hundratals förlägganden från Arbetsmiljöverket ogiltiga. Det är följden av en dom i Hovrätten över Skåne och Blekinge.

20 augusti 2010

Domslutet säger att eftersom en föreskrift är utfärdad av Arbetarskyddsstyrelsen, som inte finns längre, går det inte att utkräva ansvar av den som brutit mot den.

Bakgrunden är ett fall som avgjordes i hovrätten tidigare i år. Ett byggföretag åtalades för att det brutit mot föreskrifter utfärdade av dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen 1999.

Två år senare omorganiserades Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektion till Arbetsmiljöverket. Verket har i hundratals fall utfärdat förelägganden och i vissa fall fått fällande domar i domstol med stöd av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter.

Nu säger hovrätten (och tidigare också tingsrätten i Hässleholm) att eftersom Arbetarskyddsstyrelsen inte finns längre kan ingen ställas till svars för brott mot dess föreskrifter. Men de gäller ändå fortfarande.

– Skulle hovrättens dom stå sig får det väldiga konsekvenser. Efter 1 januari 2001 saknas då lagstöd för alla fällande domar och strafförelägganden som grundar sig på regler i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter, säger kammaråklagare Lotten Loberg vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Malmö till TCO-tidningen.

Överklagat till Högsta domstolen

Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen. HD har ännu inte bestämt sig för om den ska ta upp ärendet.

Lotten Loberg har svårt att förstå domstolarnas resonemang.

– Såväl Arbetarskyddsstyrelsens som Arbetsmiljöverkets föreskrifter är utfärdade med stöd av arbetsmiljölagen. Straffbestämmelsen i 8 kapitlet 2 § arbetsmiljölagen är densamma, nu som då. Det enda som hänt är att myndigheten organiserats om, och bytt namn, men ingenstans har det sagts att de gamla föreskrifterna därför ska sluta gälla.

Skulle hovrättens dom stå sig väntar kaos, skriver TCO-tidningen. Dömda personer kan begära resning och strafförelägganden måste omprövas. Och Arbetsmiljöverket måste gå igenom alla föreskrifter och revidera dem så att det fortfarande (eller snarare återigen) är möjligt att straffsanktionera dem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida