Karlstad. Mobbning vardag inom vuxenpsykiatrin

Efter att ha inspekterat den vuxenpsykiatriska slutenvården på sjukhuset i Karlstad anser Arbetsmiljöverket att där råder en kultur där bara en klick personer har inflytande, blir lyssnade på och premieras på olika sätt. Andra kränks av chefer och medarbetare.

Kränkande särbehandling, mobbning, bristande styrning, underbemanning och ingen information om hur vården av patienterna ska genomföras. Den bilden av personalens arbetsmiljö och av vården i vuxenpsykiatrin på sjukhuset i Karlstad målar Arbetsmiljöverket upp i ett brev till landstinget.

Olyckor rapporteras inte

Oftast finns det inte någon fastställd grundbemanning och antalet anställda i tjänst skiftar från dag till dag. Samverkan i vården av patienterna saknas för det mesta och var och en arbetar för sig.

Enligt Arbetsmiljöverket råder en kultur där hot och våld tolereras. Patienterna har inte riskbedömts utifrån eventuell våldsbenägenhet, det finns inte fungerande larmknappar och många av de anställda saknar utbildning i självskydd.

Olyckor och allvarliga tillbud rapporteras inte som de borde och någon krishantering existerar inte. Det finns också stora brister i verksamhetsstyrning och fysisk arbetsmiljö, påpekar myndigheten.

Inspektion efter anmälan

Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett föreläggande och vill nu ha landstingets synpunkter på det åtgärdsprogram i 19 punkter som myndigheten vill se genomförda på kliniken. Före utgången av februari ska landstingets yttrande ha kommit in till Arbetsmiljöverket.

Det var i maj som klinikens skyddsombud i en arbetsmiljöanmälan beskrev stora brister i arbetsledning, säkerhetsrutiner, bemanning, läkemedelslistor, brandutbildning och hjärt- lungräddningsutbildning på psykiatrin i Värmland.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida