Karlstad. När arbetstidsmodellen skrotades ökade sjukskrivningarna

Karlstad. När arbetstidsmodellen skrotades ökade sjukskrivningarna
Skyddsombudet Veronica Nyström vill att personalen på intensiven i Karlstad ska få tid till återhämtning.

När den lokala modellen för schemaläggning byttes ut tvingades personalen på intensiven i Karlstad gå ner i arbetstid för att hinna återhämta sig. Efter det har antalet sjukskrivningar och nattintyg ökat enligt arbetsplatsens skyddsombud som nu vänt sig till Arbetsmiljöverket.

17 januari 2012

Anledningen till att personalen på intensivvårdsavdelningen vid Centrallasarettet i Karlstad inte har tillräckligt med tid till återhämtning är att landstinget i Värmland rev upp det lokala arbetstidsavtalet julen 2010.

Innan dess gav obekväm arbetstid ett visst antal poäng som kunde användas till att reducera den ordinarie veckoarbetstiden. Personalen kunde välja att arbeta mer obekväm arbetstid för att på så vis få ihop en längre ledighet vilket i sin tur gav längre återhämtning.

Motsatt resultat

– Beslutet att riva upp avtalet syftade till att hålla nere kostnaderna. Men nu när personalens hälsa påverkas negativt är det inte svårt att räkna ut att resultatet blivit det motsatta, säger sjuksköterskan och Vårdförbundets skyddsombud Veronica Nyström som skickat en begäran om åtgärder till ledningen och Arbetsmiljöverket.

Avdelningen kräver hög bemanning dygnet runt, vilket innebär dag-, kväll- och nattjänstgöring för personalen. När poängsystemet försvann ökade antalet nattintyg, likaså sjukskrivningarna och antalet reducerade tjänster.

–Ingen ska behöva gå ner i arbetstid för att orka gå till jobbet. Av sammanlagt 56 sjuksköterskor på avdelningen är vi bara 15 som jobbar heltid. Trycket på de få som fortsatt att arbeta natt ökar ständigt , säger Veronica Nyström

Patientsäkerheten hotad

Hon påpekar att det i slutänden handlar om patienternas säkerhet. Avdelningen har stängt två patientplatser eftersom trycket annars blir för stort på den slutkörda personalen.

– Vi måste få till bra och hälsosamma scheman där personalen har möjlighet till sänkt veckoarbetstid vid mycket arbete kvällar och helger.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida